RM3.00

Label Subjek Sekolah Rendah 4 hingga 6 lengkap dengan 17 subjek termasuk subjek-subjek bahasa untuk sekolah rendah Tamil & Cina.

1. Bahasa Melayu
2. Matematik
3. Bahasa Inggeris
4. Sains
5. Pendidikan Islam
6. Pendidikan Moral
7. Pendidikan Seni Visual
8. Pendidikan Kesihatan
9. Pendidikan Jasmani
10. Muzik
11. Bahasa Arab
12. Bahasa Tamil (SJKT)
13. Bahasa Cina (SJKC)
14. Bahasa Iban
15. Sejarah
16. Teknologi Maklumat & Komunikasi
17. Reka Bentuk Teknologi

You may also like…


Leave a Reply

Your email address will not be published.